Om Ekoxen

 • Att jobba med barn är viktigt och ansvarsfullt arbete. Samtidigt är det så glädjefyllt!
  På Ekoxen skrattar vi mycket. Vi ser glädjen och humorn i små vardagliga händelser och vi njuter av att få dela barnens utveckling och lärande med föräldrarna. Det är fantastiskt att få se och lära känna barnen som de unika, speciella, dyrbara individer och personligheter som de är.
  Tillsammans med föräldrarna kan vi skapa en trygg och stabil miljö för barnen att vistas i under de första åren i livet.

   

  • Grundläggande

   Föräldrakooperativet Ekoxen bedriver barnomsorg i hemmiljö. Vi har både traditionella dagbarnvårdare, men också några familjenätverk. Syftet är att barnen skall få ingå i små, hemnära grupper med en begränsad grupp vuxna att förhålla sig till.

  • Värdegrund

   Vår värdegrund är baserad på läroplanen och de kristna värderingarna. I läroplanen formuleras det: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som skall hållas levande i arbetet.” Ekoxen arbetar utifrån en kristen profil

  • Personal

   I normalfallet är det föräldrar som ingår i föräldrakooperativet som anställs. Om styrelsen så beslutar kan även andra personer anställas. Dessa bör då beredas möjlighet till medlemskap i föreningen.

  Ekoxens verksamhet är indelad i 3 avdelningar.

   Vaksala

   Gruppen har dagbarnvårdare i Årsta, Vaksala, Ekeby, Gränby och Vittulsberg.

   Storvreta

   Gruppen består av dagbarnvårdare i och strax utanför Storvreta.

   Sävja

   Här startade Ekoxen! I nuläget finns här dagbarnvårdare i Sävja och Nåntuna.

 • Våra grundpelare

  Ekoxens värdegrund och vision
  • Språklig utveckling

   Barn behöver få höra ord upprepande gånger för att lära sig dem, och sedan få möjlighet att testa sina kunskaper på omgivningen. Före Bornholmsmodellen är ett bra hjälpmedel som vi använder oss av för att stärka barnens ordförråd och -förståelse.

  • Matematik

   Den matematiska ‘träningen’ börjar tidigt. Det lilla barnet sorterar skor, det lite större barnet räknar och funderar ut klurigheter. Genom ett lekfullt sätt hjälper vi barnet förstå matematiska begrepp som t ex mängd, vikt, längd och att känna igen siffrorna.

  • Motorik

   Alla behöver röra på sig för att må bra. Därför är vi ute mycket och rör på oss tillsammans och i leken. Vi har gymnastikstunder med barnen. Miniröris är ett väldigt uppskattat material. Ibland har vi också haft lärarledda stunder i Uppsalaflickornas gymnastikhall på Fyrishov.
   Vi tränar finmotorik med fingerlekar och olika aktiviteter utifrån barnens ålder. Pysselstunder och att rita, klistra, klippa med sax är både skojigt och lärorikt.

  • Social utveckling

   Vi tränar på att kunna umgås med både jämnåriga och med alla åldrar.Vi arbetar både i den lilla gruppen i hemmiljö och i större grupp på gemensamma dagar och aktiviteter. Vi överbygger generationsgränser genom att gå och sjunga på ålderdomshem i närheten, mycket uppskattade stunder.

  • Kultur/Tro

   Vi vill beroende på vilka barn vi har i gruppen uppmärksamma de högtider som för dem är relevanta. Vårt land Sveriges och de kristna traditionerna ser vi också som värdefullt att föra vidare till barnen. Därför sjunger vi kristna julsånger och påsksånger, dansar kring midsommarstången och dansar de traditionella jul- och midsommardanserna.

  • Naturvetenskap

   Utflykter i skog och mark lär oss att ta hand om vår miljö och vilka djur som finns i vår natur. ‘UtiKuligt’ är ett material som på ett lekfullt sätt lär om naturen, men också leker in matematiska begrepp och förståelse med hjälp av det vi ser och hittar.
   Barnet lär sig också om vad som händer i naturen med årstidernas växlingar under ett år genom naturrutor mm.

 • Ansök om plats

  Ansök via kommunen, välj mellan Vaksala, Sävja eller Storvreta
  • Barn/Dagbarnvårdare

   Maxantal i varje grupp är 5 barn.

  • Antal år sen start

   Ekoxen startade med en anställd januari 2008. Nu är vi runt 30!

  • Antal barn sedan start