• Frågor & Svar

  Vad innebär Ekoxens kristna profil?

  Att vi har kristen profil innebär att vi arbetar utifrån kristen moral och etik. Ekoxen är inte knutit till något specifikt kristet sammanhang. I vår verksamhet uppmärksammar vi de kristna högtiderna och ibland läses även olika kristna berättelser.

  Åker ni på utflykter?

  Ja det gör vi. Vi åker på både planerade större utflykter och spontana lite mindre utflykter.

  Gör ni rapporter på individuell utveckling?

  Varje dagbarnvårdare har en egen dokumentation om hur barnet utvecklas och vilka framsteg som sker. Det är spännande att se hur barnen växer! Detta får du som förälder del av på utvecklingssamtal, men oftast får du veta direkt vad som händer då du kommer och hämtar. Varje dag händer det roliga (och någon gång tråkiga) saker som både vi och barnen vill berätta.
  Denna dokumentation visas inte för andra utan dagbarnvårdaren håller den helt för sig själv och er föräldrar.

  Vilken typ av pedagogik används?

  Vi följer läroplanen lpf98 och de föreskrifter som finns där.
  Vi använder oss av materialet “Före Bornholmsmodellen som är ett anpassat språkmaterial för förskolan. Med sagor, rim och ramsor, bilder och sånger lär sig barnen nya ord.
  Matematik handlar mest om begreppen som t ex Stor-liten, större- störst. Att kunna sortera, mäta, känna igen former och vad de heter. Vi arbetar förberedande inför skolan.
  Varje barn och grupp är ju unik, så arbetet anpassas därför efter barnens ålder och intressen. Vi följer också barnens egen nyfikenhet och tar ofta tillfället i akt om barnet frågar eller upptäcker något spännande, som en snigelsnäcka som försvinner in i huset när man petar på den. Varför gör den så?

  Vilka åldrar finns i grupperna?

  Vi tar emot barn från det att de fyllt 1 år tills de går upp i skolan eller förskoleklass. Så åldrarna 1-6 år finns representerade.
  En del av våra anställda har också några fritidsbarn, men inte alla.

  Hur gör jag om jag vill komma på besök?

  Du har rätt till ett litet besök på alla förskolor du är intresserad av.
  Ta kontakt med vår verksamhetschef och berätta vilken grupp du skulle vilja besöka. Chefen vidarebefordrar din kontaktinfo till gruppledaren i berörd grupp, och du får snart ett samtal där ni tillsammans bokar in en tid som passar. Efter besöket kan du i lugn och ro gå in på kommunens hemsida och ansöka om/tacka ja till plats hos oss.

 • Ansök om plats

  Ansök via kommunen, välj mellan Vaksala, Sävja eller Storvreta. (För platser i Knivsta, kontakta Knivsta kommun)